Van voelend en actief zwanger naar bewust bevallen en moeder zijn

Childbearing Year

Oefeningen in het Childbearing Year

Bij het zoeken naar een betere vorm van relaxatie tijdens het baren, was de vraag of de pijn beter kon worden opgevangen op een aangenamer manier dan bij het klassieke ondergaan.

Mede daarom heb ik gezocht naar iets nieuws en tezelfdertijd iets leuks voor de mama’s. 
Door mijn eigen prettige ervaring van training met de bal heb ik deze ingeschakeld in mijn programma van zwangerschapsbegeleiding.

Het meest belangrijke aspect is dat de mama’s het als heel prettig ervaren. Bovendien leren ze vrij snel hun bekken bewegen en hun bekkenbodemspieren aanvoelen. Zittend op de bal kunnen ze vanuit die houding allerlei oefeningen uitvoeren. 
Bij de start van haar bevalling zal de vertrouwde bal een enorme steun zijn om de pijn tijdens de weeën op te vangen.
 Haar ontspanning die steeds het belangrijkste is, samen met haar ademhaling, wordt volledig ondersteund door de bal. 

Mama blijft in beweging, ze is actief bezig, ze blijft zich inspannen om te ontspannen, de tijd gaat sneller en ze wordt positief afgeleid van de pijn.

Op de bal ervaart mama een weldoende ondersteuning van haar lichaam. Bovendien is er nog het wiegend gevoel van de bal, waar ze enorm van kan genieten. Het doel is een evenwicht te bekomen tussen bewuste concentratie op de weeën enerzijds en een volledige overgave aan de weeën anderzijds.

Een goede kennis van de spieren rond en in het bekken geeft de moeder meer vertrouwen in haar bevalling.

De moeder mag niet vluchten voor haar weeën, maar moet bewust haar weeën opvangen als een pijn die ze van haar laat wegvloeien.

Ze heeft perfect vertrouwen in zichzelf, doet waar ze zelf zin in heeft, volgt haar eigen behoeften, intuïtie, tijdens dat bijzondere moment. Het is immers haar bevalling. Zij is de hoofdpersoon, wij staan erbij om te helpen, daar waar nodig is. We nemen als het ware de afwachtende houding aan.
BAREN is de KUNST van het LOSLATEN

Heel belangrijk is ook dat we de zwangerschap niet enkel zien als zijnde de vrouw-in-verwachting maar ook als zijnde de man-in-verwachting.
We gaan dus ook de papa laten meevoelen in dit fantastische gebeuren.

De zwangerschapsbegeleiding bloeit van een wetend-zwanger-zijn naar een voelend-zwanger-zijn. 
De ongeboren baby moet voelen dat hij reeds welkom is van voor de geboorte.
We laten de baby in-huizen.

Na de bevalling streven we opnieuw naar een balans tussen spannen en loslaten, op de juiste plaats en wanneer het moet. Het terug leren aanspannen en gebruiken van het natuurlijk bekkenkorset is een noodzaak om de vrouw terug in conditie te brengen! Een goede postnatale reëducatie begint reeds in de prenatale begeleiding!

Een stevig en stabiel bekken is de basis voor alle activiteiten die een vrouw moet kunnen doen en wil doen.

Tijdens het Childbearing year ondergaat de vrouw zoveel veranderingen, zowel fysisch als psychisch. Het is onze taak om de vrouw in al deze aspecten te begeleiden.

Dit pakken wij heel professioneel aan om er voor haar een heel œboeiend jaar van te maken!